Informacja o ograniczeniach w liczbie uczestników

W związku z ograniczeniami obowiązującymi w czasie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 27 marca 2021 r. w uroczystościach pogrzebowych odbywających się na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy w salach ceremonialnych w Domach Przedpogrzebowych może uczestniczyć następująca liczba osób:

Cmentarz Komunalny Północny:

 • Sala A - 15 osób
 • Sala B - 8 osób
 • Sala C - 5 osób
 • Sala pożegnań "mała" (nr 144) - 1 osoba
 • Sala pożegnań "duża" (nr 145) - 2 osoby
 • Sala pożegnań przy spopielarni - 1 osoba

Cmentarz Wojskowy:

 • Sala ceremonialna - 13 osób

Cmentarz Komunalny Południowy:

 • Sala A - 11 osób
 • Sala B - 6 osób
 • Sala pożegnań - 1 osoba

 

 

INFORMACJA

Zarząd Cmentarzy Komunalnych informuje, że:

 • od 19 kwietnia 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym Północnym,
 • od 26 kwietnia 2021 r. na Cmentarzu Wojskowym i Cmentarzu Komunalnym Południowym,

przestają obowiązywać ograniczenia z związane wykonywaniem prac murarskich i kamieniarskich oraz bezpośrednią obsługą interesantów w kancelariach cmentarzy.

Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w sali obsługi interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno czynne stanowisko obsługi.

KOMUNIKAT

W związku zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa i wprowadzeniem województwa mazowieckiego do obszarów szczególnie zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. poz. 446), od 15 marca 2021 r. do odwołania wstrzymuje się na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy wszelkie prace murarskie i kamieniarskie niezwiązane z przygotowaniem i wykonywaniem bieżących pochówków, z wyjątkiem prac, których termin realizacji został wcześniej wyznaczony. 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego

Cmentarz Komunalny Północny - Groby
Cmentarz Komunalny Północny -
Cmentarz Komunalny Północny - Groby Urnowe
Cmentarz Komunalny Północny - Dzwonnica
Cmentarz Komunalny Północny - Budynek Spopielarni
Cmentarz Komunalny Północny - Kancelaria Cmentarza
Cmentarz Wojskowy - Dom Przedpogrzebowy
Cmentarz Komunalny Południowy
Cmentarz Komunalny Południowy - Budynek
Cmentarz Komunalny Południowy - Kolumbaria

Informacje kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 43/45

tel: 22 633 91 54
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Deklaracja dostępności

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony