Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021r. zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK

 Remont instalacji chłodniczej w Przechowalni Zwłok Nr 1 na Cmentarzu Komunalnym Północnym