Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK

 Usługi w zakresie remontu kapitalnego pieca kremacyjnego TABO nr 1 na Cmentarzu Komunalnym Północnym

  • Numer postępowania: DZP.261.18.2020
  • Data wszczęcia: 2020-12-29
  • unieważnienie unieważnienie