Zamówienia publiczneWykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi obwodowej wokół Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie, od strony południowej i wschodniej (odc. nr 2), wraz z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

  • Numer postępowania: TI.4.3.222.52.2020.R
  • Data wszczęcia: 2020-09-07
  • unieważnienie unieważnienie