Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK

 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi obwodowej wokół Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie, od strony południowej i wschodniej (odc. nr 2), wraz z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

  • Numer postępowania: TI.4.3.222.52.2020.R
  • Data wszczęcia: 2020-09-07
  • unieważnienie unieważnienie