Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK

 Dostawy oleju napędowego grzewczego na potrzeby Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie 40 gmina Piaseczno oraz Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie w latach 2020 - 2022