Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK

 Udostępnienie i wdrożenie platformy zamówieniowej wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w zakresie obsługi platformy

  • Numer postępowania: DZP.042.1.2018.JP
  • Data wszczęcia: 2018-12-04
  • unieważnienie unieważnienie