Cmentarz Komunalny Południowy - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Cmentarz Komunalny Południowy

Uprzejmie informujemy, że do odwołania:

 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych będzie czynny w godz. 7:30 – 15:30
 • kancelarie cmentarzy: Północnego, Wojskowego i Południowego będą czynne w godz. 8:00 – 16:00

 

 

Cmentarz Komunalny Południowy jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Miasto Stołeczne Warszawę – Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Położony jest na skraju Lasów Sękocińskich, w pobliżu Magdalenki i Piaseczna, został otwarty w 1999 roku.

Kierownik Cmentarza Komunalnego Południowego: Dariusz Wiejak , tel. 22 277-40-50, 22 756-14-35

Kancelaria Cmentarza czynna jest w dniach:
Poniedziałki od 800 do 1800
Wtorki – Piątki w godzinach od 800 do 1600
tel:  22 756-14-35,  22 277-40-00, fax: 22 756-14-35 wew. 30

Cmentarz jest otwarty codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 700do godziny 2000, w pozostałych miesiącach od godziny 800do zmroku.

Rodzaje grobów i formy pogrzebu

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym pochowania zmarłych odbywają się:

 • w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien) ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych – wielomiejscowych;
 • w katakumbach (niszach ściennych przeznaczonych do chowania trumien);
 • w grobach dziecięcych ziemnych
 • w grobach urnowych ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych,
 • w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych);
 • grobowcach rodzinnych (niewielkich budowlach, mogących pomieścić trumny w części nadziemnej i podziemnej);

Wybór rodzaju grobu należy do osoby uprawnionej do pochowania zmarłego (zlecającej pogrzeb).

Cmentarz Komunalny Południowy może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.

Uroczystości pogrzebowe

Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym Południowym mieści dwie sale ceremonialne, przeznaczone do przeprowadzania uroczystości pogrzebowych świeckich i religijnych. Jedna z sal ceremonialnych pełni funkcję kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, w której katolicką posługę pogrzebową sprawują kapłani parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach. W kaplicy tej w każdą niedzielę o godzinie 13 odprawiane są msze święte.

Sposób wykonywania pogrzebów na Cmentarzu Komunalnym Południowym opisuje Regulamin.

Wjazd samochodem na teren Cmentarza Komunalnego Południowego

Odwiedzający mogą wjechać na teren cmentarza wyłącznie samochodami osobowymi.

Wjazdy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku:

 • do godziny 19.00 – w okresie od 1 kwietnia do 30 września
 • do godziny 15:30 – w okresie od 1 października do 31 marca

W soboty do godziny 11:00 mogą wjechać na teren cmentarza samochody osobowe przewożące osoby niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 75 lat.

W soboty po godzinie 11:00 oraz w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na cmentarz.

Wjazd samochodów na teren cmentarza odbywa się przez bramę gospodarczą, na podstawie odpłatnych przepustek, które można zakupić:

 • w automatach ustawionychw pobliżu bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny Północny i na Cmentarz Wojskowy (czynnych całodobowo we wszystkie dni tygodnia)
 • w kancelariach cmentarzy (czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Ulgowa opłata przysługuje za wjazd na teren cmentarza samochodu osobowego, z którego korzysta osoba w wieku powyżej 75 lat albo osoba niepełnosprawna, i przy wjeździe na cmentarz okaże dokument potwierdzający ten fakt.

 • Aktualną wysokość opłat za wjazd na teren cmentarza podano w cenniku.

Uwagi:

Nie jest możliwy wjazd samochodów na teren cmentarza w dniach 30 i 31 października, 1 listopada oraz na teren Cmentarza Wojskowego w dniu 1 sierpnia.

w uzasadnionych przypadkach wjazd pojazdów na teren cmentarza może zostać czasowo ograniczony lub całkowicie wstrzymany.

Korzystanie z wody

Cmentarz Komunalny Południowy wyposażony jest w sieć wodociągową, zasilaną ze studni głębinowych. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0ºC, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.

Urządzanie grobów za życia

Szczegółową informację o warunkach udostępnienia miejsca grzebalnego dla urządzenia grobu przez osobę żyjącą (do wykorzystania w przyszłości) znajdą Państwo pod hasłem Groby „za życia”.

Dojazd

Do głównej bramy cmentarza można dojechać autobusami komunikacji miejskiej

Położenie cmentarza pokazane jest na planie

Informacje kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 43/45

tel: 22 633 91 54
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Deklaracja dostępności

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony