Cmantarz Komunalny Północny - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Cmentarz Komunalny Północny

Uprzejmie informujemy, że do odwołania:

 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych będzie czynny w godz. 7:30 – 15:30
 • kancelarie cmentarzy: Północnego, Wojskowego i Południowego będą czynne w godz. 8:00 – 16:00

Kasa Cmentarza Komunalnego Północnego czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Groby, za które nie została wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.

Informacji o grobach i opłatach udziela Kancelaria Cmentarza Komunalnego Północnego przy ul. Wóycickiego 14, tel. 22 277-40-00, 22 835-14-79, fax: 22 834-48-08

Informacje o cmentarzu

Cmentarz Komunalny Północny jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Zajmuje powierzchnię 143 ha, jest największym cmentarzem w Warszawie i jednym z największych w Europie. Miejsce pod cmentarz wyznaczono w latach sześćdziesiątych XX w. na północnym krańcu miasta i częściowo na terenie miejscowości Wólka Węglowa (stąd potoczna nazwa „Cmentarz na Wólce”). Cmentarz został otwarty w 1973 r. i do chwili obecnej pochowano tu blisko 180 tysięcy zmarłych.

Kierownik Cmentarza Północnego: Marcin Królik, tel. 22 277-40-70
Z-ca Kierownika Cmentarza Północnego: Zdzisława Korycka-Budzyn, tel. 22 277-40-71

Kancelaria cmentarza czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00
tel: 22 277-40-00, 22 835-14-79, fax: 22 834-48-08.

Kasa cmentarza czynna jest w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 17:30 i od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00

Bramy cmentarza otwarte są codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 7:00 do 20:00, w pozostałych miesiącach od godziny 8:00 do zmroku.

Przechowalnia zwłok czynna jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
Przechowalnia urn czynna jest w godzinach pracy Spopielarni, tj. całodobowo w dni robocze.

Rodzaje grobów i formy pogrzebu

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym pochowania zmarłych odbywają się obecnie:

 • w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien) ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych – wielomiejscowych;
 • w grobach dziecięcych (ziemnych);
 • w grobach urnowych ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych;
 • w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych).
 • w katakumbach (niszach do pochowania trumny)
 • zmarłą osobę można również pochować w gotowym grobie urnowym (wymurowanym i przykrytym granitowym nagrobkiem). Gotowe groby, przeznaczone do pochowania urn z prochami, zostały urządzone w kwaterze U-II-1 i U-III-1.

Groby w kwaterze U-II-1 i U-III-1, podobnie jak nisze urnowe w kolumbarium, udostępniane są na 20 lat (podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie)
Więcej informacji może udzielić kancelaria cmentarza.

Wybór rodzaju grobu należy do osoby uprawnionej do pochowania zmarłego (zlecającej pogrzeb). Cmentarz Komunalny Północny może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.

W styczniu 2008 r. na Cmentarzu Komunalnym Północnym zostały oddane do użytku 3 zespoły kolumbariów, w których nisze udostępniane są na 20 lat. Wolnymi miejscami dysponuje Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Dom Przedpogrzebowy

Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym Północnym mieści dwie sale ceremonialne przeznaczone do przeprowadzania uroczystości pogrzebowych świeckich i religijnych, dwie kameralne sale pożegnań, salę pożegnań „C” z wyposażeniem o podwyższonym standardzie oraz salę dla żęgnających Zmarłych przed spopieleniem.

Spopielanie zwłok

Od 1997 roku na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego działa spopielarnia zwłok. Więcej informacji znajdą Państwo pod hasłem Kremacja.

Uroczystości pogrzebowe

Uroczystości pogrzebowe mogą być organizowane w salach ceremonialnych Domu Przedpogrzebowego lub mieć formę odprowadzenia Zmarłego od bramy cmentarza do grobu.

Szczegółowy sposób wykonywania pogrzebów na Cmentarzu Komunalnym Północnym opisuje Regulamin.

Oznaczenie grobów

Teren grzebalny na Cmentarzu Komunalnym Północnym podzielony jest na zespoły kwater („A”, „B”, „C”,”D”,”E”, „K”,”N”, „O”, „S”, „T”, „U”, „W”). Oznaczenia grobów prowadzi się w układzie: numer kwatery – numer rzędu – numer grobu.

Przykład odczytania „adresu” grobu:

Adres grobu: S IV 8 – 3 – 9 
S IV 8 – oznaczenie kwatery umieszczone na słupku,
3 – numer rzędu w kwaterze
9 – numer kolejnego grobu w rzędzie.

Wjazd samochodem na teren Cmentarza Komunalnego Północnego i przewóz osób na cmentarzu

Odwiedzający mogą wjechać na teren cmentarza wyłącznie samochodami osobowymi.

Wjazdy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku:

 • w godzinach od 7:00 do 19:00 – w okresie od 1 kwietnia do 30 września
 • w godzinach od 8:00 do 15:30 – w okresie od 1 października do 31 marca

W soboty do godziny 11:00 mogą wjechać na teren cmentarza samochody osobowe przewożące osoby niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 75 lat.
W soboty po godzinie 11:00 oraz w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na cmentarz.

Wjazd samochodów na teren cmentarza odbywa się przez bramę gospodarczą, na podstawie odpłatnych przepustek, które można zakupić:

 • w automatach ustawionychw pobliżu bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny Północny i na Cmentarz Wojskowy (czynnych całodobowo we wszystkie dni tygodnia)
 • w kancelariach cmentarzy (czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Ulgowa opłata przysługuje za wjazd na teren cmentarza samochodu osobowego, z którego korzysta osoba w wieku powyżej 75 lat albo osoba niepełnosprawna, i przy wjeździe na cmentarz okaże dokument potwierdzający ten fakt.

 • Aktualną wysokość opłat za wjazd na teren cmentarza podano w cenniku.

Uwagi:

Nie jest możliwy wjazd samochodów na teren cmentarza w dniach 30 i 31 października, 1 listopada oraz na teren Cmentarza Wojskowego w dniu 1 sierpnia. W uzasadnionych przypadkach wjazd pojazdów na teren cmentarza może zostać czasowo ograniczony lub całkowicie wstrzymany.

Korzystanie z wody

Cmentarz Komunalny Północny wyposażony jest w sieć wodociągową, zasilaną ze studni głębinowych. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0ºC, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.

Urządzanie grobów za życia

Szczegółową informację o warunkach udostępnienia miejsca grzebalnego dla urządzenia grobu przez osobę żyjącą (do wykorzystania w przyszłości) znajdą Państwo pod hasłem Groby „za życia”.

Dojazd do Cmentarza Komunalnego Północnego

Położenie cmentarza pokazane jest na planie.
Do Cmentarza Komunalnego Północnego można dojechać autobusami komunikacji miejskiej 

Informacje kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 43/45

tel: 22 633 91 54
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Deklaracja dostępności

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony