Zamówienia publiczne

Plan postępowań na 2021 rok:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021r. zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie - aktualizacja

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych: 

wniosek oraz regulamin wydawania poświadczeń

Klauzula Informacyjna

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK

 

Postępowania o udzielanie zamówienia publicznego wszczęte po 1 stycznia 2021 r.

Postępowania o udzielanie zamówienia publicznego wszczęte po 1 stycznia 2021 r., prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) ogłaszane i prowadzone na platformie eZamawiający pod adresem: https://zck-warszawa.ezamawiajacy.pl

 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi obwodowej wokół Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie, od strony południowej i wschodniej (odc. nr 2), wraz z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

  • Numer postępowania: TI.4.3.222.52.2020.R
  • Data wszczęcia: 2020-09-07
  • unieważnienie unieważnienie