Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021r. zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK

 Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy