Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK

 Roboty budowlane w zakresie remontu dróg i chodników o nawierzchni betonowej i asfaltowej na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14.