Zamówienia publiczneZakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch automatów do sprzedaży biletów wjazdu na teren Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego