Obowiązek reżimu sanitarnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nakłada do odwołania obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego

-  w miejscach ogólnodostępnych, w tym na terenie cmentarzy,

-  w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych
na cmentarzu.

Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w sali obsługi interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno czynne stanowisko obsługi.

Powyższe nakazy i zakazy obowiązują od 17 października 2020 r.